🔹، آقای نعیم العبودی، وزیر آموزش عالی در دیدار یک هیئت رسمی از شورای بازرگانی عراق و بریتانیا (IBBC) و شورای فرهنگی انگلستان به ریاست بارون «اما نیکلسون» پرونده پروژه پیشنهاد ساخت دانشگاه بریتانیایی در عراق را دریافت و بر حمایت وزارت آموزش عالی عراق از تأسیس دانشگاه‌های معتبر خارجی و به خصوص اروپایی در کشور تأکید کرد.
او همچنین دستور تشکیل کمیته‌ای وزارتی برای بررسی این پرونده و انجام اقدامات حقوقی و علمی لازم برای تأسیس این دانشگاه را صادر کرد

دیدگاهتان را بنویسید