شهرهای بزرگ ایران در شب، نور ندارد، چراغ خیابان‌ها، کوچه‌ها، بزرگراه‌ها، همه خاموش

◀️ این مدیریت انرژی است!؟
راننده زاویه دید یک متر جلوتر از خود را ندارد. در اشتباه‌ترین تصمیم، مجبور است، نور بالا حرکت کند که موجب آزار رانندگان دیگر، کاهش دید و تصادف می‌شود.
مهمتر اینکه امنیت شهر به خطر افتاده است.

دیدگاهتان را بنویسید