امیر افشار نجفی، وکیل دادگستری توسط مرجع قضایی به هفده ماه حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از اشتغال در حرفه وکالت و همچنین ضبط تلفن همراه و سیم کارت محکوم شد.
افشار نجفی با حکم مرجع قضایی، از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به پنج ماه حبس و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس و همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از اشتغال در حرفه وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ضبط گوشی تلفن همراه و سیم‌ کارت، محکوم شد!

دیدگاهتان را بنویسید