🔹 تهرانی‌ها طی ۳۲روز اول زمستان، ۲۱روز «هوای‌سمی» تنفس کردند. نتایج چهار مطالعه پزشکی نشان می‌دهد، «ماندگاری آلودگی» در تهران، همبستگی گسترده با افزایش مرگ‌ومیر دارد. ۱۵درصد از مرگ‌های سال۹۶ پایتخت ناشی از هوای سرطان‌زا بود. این عواقب می‌تواند در ۱۴۰۱ به مراتب شدیدتر از سال‌های گذشته باشد.

🔹 آلاینده اصلی هوای تهران در همه سال‌های اخیر ذرات معلق با قطر کوچک‌تر از ۵/ ۲ میکرون بوده که این مطالعات نشان می‌دهد این ذرات یکی از عوامل اصلی سرطان‌‌‌زایی است؛ ذراتی که منبع اصلی انتشار آنها، اگزوز خودروهاست. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ ریزذرات معلق به ترتیب عامل ۶/ ۱۵ و ۵/ ۱۳‌درصد از مرگ و میرها در شهر تهران بوده است.

🔹 بخش دیگری از مطالعات مذکور نیز به عوارض تنفس در هوای آلوده به اکسیدهای گوگرد (در نتیجه مازوت‌‌‌سوزی) اشاره کرده: تنگ شدن راه‌‌‌های هوایی تنفس، اسپاسم برونش، سرفه شدید، سوزش چشم و مجاری تنفسی، کاهش کارآیی تنفسی، کم شدن عمق تنفس و در نهایت تشدید عوارض قلبی و عروقی.

دیدگاهتان را بنویسید