◀️ اگر قرار باشد اروپایی ها با نیروهای مسلح و نیروهای رسمی ما اینگونه برخورد کنند، گزینه های دیگری را روی میز خواهیم گذاشت؛ از جمله محدود کردن تردد کشتی های تجاری اروپا در تنگه هرمز  در مجلس دنبال خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید