🔹علیرضا پاک فطرت عضو مجمع نمایندگان استان فارس با اشاره به تورم زا بودجه بودجه 1402، اظهار کرد: جامعه ای به سمت متعالی می رود که جمعیت متوسط ان زیاد باشد اما جمعیت متوسط ما روز به روز کاهش و به جای آن جمعیت فقیر ما افزایش می یابد که برای نظام خطرناک است.
🔹وی افزود: قدرت خرید مردم باز هم کاهش یافته و ثروتمند ثروتمندان بیشتر و فقیر باز هم فقیرتر خواهد شد و جمعیت قشر متوسط جامعه کمتر خواهد شد. در این بودجه به معیشت مردم خیلی توجه نشده است و مردم را بیشتر به سمت مصرف گرایی می برد نه تولید و اشتغال

دیدگاهتان را بنویسید