تازه‌ترین معجزه! توانستند از بین ۱۹۵ کشور در جهان؛ ۳۰۰ کشور را به اولین کنگره زنان تاثیرگذار دعوت کنند!

دیدگاهتان را بنویسید