این پست دارای یک دیدگاه است

  1. سید رضا

    از همه کسانی که به اعلی حضرت رضاشاه دوم پهلوی وکالت دادند تشکر و قدردانی می کنم. درود بر شرف و میهن پرستی یکایک هم میهنان ما که به رضاشاه دوم پهلوی می دهند . از همه خواهران برادران هموطن خودم می خواهم هر چه زودتر به رضاشاه دوم پهلوی وکالت بدهند . قیام کنندگان در داخل ایران باید با قیام محله محور در همه شهرها و روستاهای ایران حکومت پلید جمهوری اسلامی را به زانو در بیاورند و کمر ملاها را بشکنند . قیام ملی سراسری مسلحانه با سلاح سرد و گرم را هر شب انجام بدهید .قطعا رهبر پادشاهی خواهان داخل ایران برای قیام پنج میلیون نفری در شهر تهران برنامه ریزی خواهد کرد . اعتصابات همه مشاغل واصناف ایران انجام شود . اعتصابات صنایع عظیم نفت وگاز انجام شود. رهبر پادشاهی خواهان داخل ایران در شهر تهران قول داده است تمام تلاشش را برای شکستن کمر جمهوری اسلامي انجام بدهد و پنج میلیون نفر را به خیابانهای شهر تهران بکشاند و همه خیابانهای اصلی تهران را به آتش بکشد .زنده باد رضاشاه دوم پهلوی. زنده باد ایران شاهنشاهی. جاوید شاهنشاهی پهلوی

دیدگاهتان را بنویسید