مبلغ ۲۰ هزار یورو (حدود یک میلیارد تومان) به هر یک از برندگان این کنگره اعطا شده است!!!

دیدگاهتان را بنویسید