‏🔹فلات ایران با انتشار این عکس نوشت: چندشب پیش شخصی حین عکاسی از «مناره‌ی شهر گور» در فیروزآباد متوجه حضور این آقا در عکس شد که درحال حفاری‌ غیرقانونی برای یافتن گنج بوده‌است. اکثر سایت‌های باستانی ایران به‌دلیل محافظت ضعیف از گزند چنین افرادی در امان نیست. ایران یکی از معدود گهواره‌های تمدنی دنیاست. کاش قدر بدانیم.

دیدگاهتان را بنویسید