🔹چرا مردم کشور ایران با این همه ثروت باید کمترین درآمد رو داشته باشند ؟!

دیدگاهتان را بنویسید