🔹زهرا شیخی، نماینده اصفهان در مجلس در توییتر خود نوشت: وقت مماشات نیست. همه کشورهای جهان، عوارض عبور از تنگه ها را میگیرند. امنیت تنگه هرمز را سپاه مقتدر ایران تامین میکند. و اروپا بابت امنیت کشتی هایش باید به ‎سپاه ما خراج دهد. جواب سیلی، سیلی است

دیدگاهتان را بنویسید