◀️ ملیکا هاشمی خبرنگار خبرگزاری شهر بازداشت شد.

◀️ هاشمی امروز برای ارائه توضیحات به دادسرای اوین رفته بود که بازداشت شد.

دیدگاهتان را بنویسید