اجرای طرح اینترنت موسوم به «پلکانی» آغاز شده و به تعدادی از فعالان و اعضای رده بالای صنوف اینترنت بدون فیلتر اهدا شده است! از جمله، به حدود ۱۰۰۰ عضو اتاق بازرگانی ایران! پیام این کار یعنی اینکه، ⁧ #فیلترینگ⁩ کنونی برای مردم ایران دائمی خود بود!

دیدگاهتان را بنویسید