جواد نیک‌بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت که در این دولت «بعضی از کارهای کشور به دست افراد باتقوای بی‌عرضه است». او به معاون اقتصادی رئیسی اشاره کرد و افزود محسن رضایی از اقتصاد چیزی نمی‌داند. نیک‌بین به سایت جماران گفت: «شاید یک فرد باتقوا بوده اما بی‌عرضه بوده و جربزه و توان اجرا و مدیریت نداشته باشد و در حالی که کار باید به دست افراد کاردان، شایسته و اجرایی قوی داده شود.» او افزود: «دعوت از ابراهیم رییسی برای ورود به انتخابات دلیل بر این نیست که عملکردش را تائید می‌کنیم.» در ماه‌های اخیر و در پی اعتراضات، انتقادها از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی نیز افزایش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید