🔹عده ای در همین جریانات اخیر می‌گفتند باید با کودکان و دانش آموزان هم برخورد کنیم.

🔹ما در جواب آنها می‌گوییم خیلی غلط کرده‌اید! برخورد با دانش آموز، خاص گروه ها و دشمنان جمهوری اسلامی است و شما در واقع حرف دشمن را می زنید.

🔹یکی از مصیبت های ما همین اشخاص هستند که در هیچ جا مدافع جمهوری اسلامی ایران نبودند و الان از اعدام و کشتن حرف می زنند

دیدگاهتان را بنویسید