در این فایل به وضوح گفته میشود عامل تیراندازی از داخل خودروی زانتیا سفید رنگ بشماره ۵۸۳ج۱۹ ایران ۱۳ به سمت سرکوبگران تیراندازی کرده(علاوه بر آن در ملک شهر هم یکدستگاه پراید را به رگبار بسته)و توقیف شود اما ‏لحظاتی بعد اعلام می کنند(با تاکید چند باره)توقف این خودرو منتفی است چون متعلق به کد مالک۱ می باشد(خودی است)
‏این مکالمه بخشی از یک فایل ۲۸ دقیقه ای است و ثابت می کند روایت جنایت دولتی دروغ است

دیدگاهتان را بنویسید