🔹فرمانداری که از شدت فربه‌گی روی زمین نمیتواند بنشیند به دلجویی پیرمردی نحیف رفته که گرما را از او دریغ کردند

دیدگاهتان را بنویسید