«زمستان سخت» در ایران اتفاق افتاد نه اروپا

در استان سیستان و بلوچستان گاز تبدیل به کالایی لوکس و رویایی شده

🔹 کپسول‌های گاز تا 200 هزار تومان هم فروخته می‌شود

🔹 حتی اگر اروپا هم با بحران گاز شدید مواجه می‌شد، چیزی از سوتدبیر ما کم نمی‌کند

دیدگاهتان را بنویسید