🔹 وزیر دارایی عربستان گفت:« چین برای عربستان سعودی بسیار مهم و بزرگترین شریک تجاری است، اما آمریکا هم شریک مهم و بسیار استراتژیک است.

دیدگاهتان را بنویسید