🔹 در روزهای گذشته فیش نجومی دختر دهه هشتادی خانم معدنی پور عضو لیست انقلابی شورای شهر سوژه رسانه ها شده است

دیدگاهتان را بنویسید