🔹پکا هاویستو، وزیر خارجه فنلاند گفت که اتحادیه اروپا هنوز درباره قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی تصمیمی نگرفته است.

🔹هاویستو گفت که بحث همچنان در اتحادیه اروپا، بر سر اعمال و تشدید تحریم‌های بیشتر علیه ایران و قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی، ادامه دارد. وی مدعی شد که اقدام‌های ایران به یک واکنش قاطعانه نیاز دارد.

دیدگاهتان را بنویسید