🗣 بهرام عین اللهی:
بودجه تأمین دارو و تجهیزات در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کافی نیست و این وزارتخانه حداقل ۱۰۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. برای تأمین دارو و تجهیزات ۶۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید