◀️ فراز دیلی نوشت: نقش شهرداری تهران در دمیدن به آتش این رفتار‌ها را نباید نادیده گرفت. جایی که این مجموعه بعد از تعرض اول به سفارت بریتانیا اطراف این ساختمان بیلبورد زد که «ننگ با رنگ پاک نمی‌شود.» شهرداری تهران بر اساس کدام بخش از وظایف خود و یا کدام تحلیل و تفسیر سیاسی وارد این معرکه شد و بر آتش این دست اقدامات دمید؟ چرا شهرداری به یک اقدام غیرقانونی مشروعیت داد؟ چرا کسی در این رابطه توضیح واضحی نداده؟

دیدگاهتان را بنویسید