روزنامه اعتماد نوشت:
🔹کسانی که از مدت‌ها پیش، پیش ‌بینی زمستان سخت اروپا را کرده بودند، آیا در مخیله‌شان نمی‌گنجید که این زمستان سخت گریبان مدیریت کشور ما را خواهد گرفت؟
🔹نمی‌شود هم کمبودها در دولت گذشته را به پای ناکارآمدی‌های آن دولت گذاشت و حالا که حاکمیت در یکدستی کامل است به مردم گفت شما مقصرید و این مصرف بالای شماست که موجب کمبودها شده است! این یک بام و دو هوا خود به عاملی برای تشدید این نوع بحران‌ها تبدیل می‌شود.
🔹وقتی ایران در جایگاه دومین کشور دارای ذخایر گازی جهان قرار دارد هیچ دلیلی جز ناکارآمدی و سوء تدبیر حکمرانی نمی‌توان برای کمبود گاز مصرفی شهروندان ارایه کرد. فرصتی که به گفته بسیاری از کارشناسان دوستی یک سویه با شرق برای توسعه صنعت گاز از کشور سلب شده و زمستان را بیش از پیش برای شهروندان سخت کرده است.
🔹راهی نیست جز آنکه در وهله اول حاکمیت شکاف‌های موجود و وجود دیوار قطور بی‌اعتمادی بین خود و شهروندانش را بپذیرد و نه با اقلیتی خاص، بلکه به همه شهروندان ایران از سر آشتی و گفت‌وگو درآید و در قدم بعدی نیز بپذیرد که بدون تبادل و تعامل به همه کشورهای جهان و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی نمی‌توان اقتصاد کشور را سامان بخشید و کشورداری به شیوه‌های قدیمی در جهان امروز ممکن نیست.

دیدگاهتان را بنویسید