ارزش پول ملی و قدرت خرید مهمترین نمره ای است که مردم به حکومتها و دولتها می دهند و خوشبختانه این کارنامه همیشه در تاریخ خواهد ماند

تصویری که ملاحظه می کنید کارنامه تولید تورم و کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم در دولت رئیسی است که با دیگر کشورهای دنیا در بازه یک سال مقایسه شده است

شاید شیون و زاری در این مقطع زمانی برای آنچه گذشته است جز افسوس دستاوردی نداشته باشد اما بزرگترین پرسش جامعه ایران از رئیسی این است که چه تغییر مسیری ، چه تغییر تفکری و چه تغییر ساختاری که همه باید در بودجه سال ۱۴۰۲ متبلور شود انجام شده است که مردم ایران امیدوار باشند که سال آینده وضعیت بدتر از امسال نخواهد بود

آیا کسی در این مملکت پیدا می شود که به این پرسش ، پاسخ دهد ؟؟

دیدگاهتان را بنویسید