🗣️ مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی:
اگر همین رویه ادامه یابد، احتمال تعدیل گسترده نیرو در انتظار کارخانه‌ها و صنایع وجود دارد.

◀️ خط فقر به شدت جابه‌جا شده است و کسانی که حقوق ثابت دریافت می‌کردند، دیگر نمی‌توانند نیازهای ثانویه خود را تامین کنند. اگر قصد داشتند لباس نو بخرند، با همان لباس‌های قبلی زندگی خود را کنترل کرده و حتی در خریدهای اقلام روزمره و مصرفی هم سعی می‌کنند، صرفه‌جویی انجام دهند.

دیدگاهتان را بنویسید