مردم در تربت جام با شعار مرگ بر خامنه ای مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند و معموران‌امنیتی در حال سرکوب مردم ناراضی هستند
قطعی گاز شهروندان این شهر برای روز چهارم ادامه دارد

دیدگاهتان را بنویسید