سفرای خارجه انگلیس، فرانسه، آلمان در تهران در حال بازدید از شعارنویسی گروه‌های فشار بر روی دیوار سفارت انگلیس در تهران.

دیدگاهتان را بنویسید