به خاطر نبود گاز دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد را مجبور کرده‌اند نهایتاً تا فردا، ٢۵ دی خوابگاه را تخلیه کنند. ضمنا به آنها گفته‌اند رزرو غذای یک هفته خود را کنسل کنند.

دیدگاهتان را بنویسید