🗣 سیدعلی خمینی:
اگر می خواهید دین مردم را حفظ کنید، به مردم برگردید.

◀️ این که مسئول جمهوری اسلامی با پیکان بیاید و با بنز برود جزء وعده های انقلاب نبود

◀️ هر وقت احساس کردیم ما از ملت ایران متدین تر هستیم و باید آنها را به دین برگردانیم شروع اضمحلال ماست.

دیدگاهتان را بنویسید