🗣 نماینده ادوار مجلس:
دولت نفت ۶۰ دلاری را ۹۰ دلار فروخت، این دلارها را دولت چه کرد؟ پول هایی که دولت می گوید از سایر کشورها وصول کرده است چه شدند؟ محل هزینه هیچ کدام اینها در بودجه نیامده است.

◀️ چرا مجلس با دولت تعارف می کند؟ ادعا می کنند مجلس و دولت انقلابی هستند اما با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. مردم از این دولت و مجلس ناراضی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید