🔹با «تضعیف روسیه و چین»، ایران در مواقع بحرانی در وضعیتی بدون پشتیبان قرار می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید