🔹کیفی در کنار کیف هسته‌ای همیشه در اختیار رئیس جمهور آمریکا هست که هر لحظه خواست می تواند اینترنت جهانی را ناگهان قطع کند!

دیدگاهتان را بنویسید