🔹 احتمال قطعی گاز در استان پیش‌بینی می‌شود

🔹 مردم به فکر سوخت جایگزین باشند

دیدگاهتان را بنویسید