🔹اوج بودجه ای در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از هنرانقلابی در لایحه بودجه سال گذشته دریافت کرده است

دیدگاهتان را بنویسید