عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
🔹شرایطی که ما الان داریم شرایط تحریمی است به همین خاطر سرمایه‌گذار خارجی در ایران سرمایه گذاری نمی‌کند.
🔹دولت مجددا با طرف‌های غربی وارد گفت‌وگو شود تا از طریق فضای جدیدی که به وجود می‌آید، گشایش صورت گیرد.
🔹من موافق فیلترینگ نیستم. حقیقتا برای مسأله اینترنت ملی ما ۲۰ سال فرصت را از دست دادیم.
🔹مردم ما خودشان را از نظر امکانات زندگی و معیشت با اروپا مقایسه می‌کنند چون بخش قابل توجهی از جمعیت ایران، در سفرهای خارجی خصوصا به اروپا می‌روند.

دیدگاهتان را بنویسید