“اگر روزی در ایران از خواب بیدار شدید و خبری از اعدام و کشتار و جنایت و تجاوز و تحریم و آلودگی و فساد و سیاهی و تباهی نشنیدید مطمئن باشید که جمهوری اسلامی سقوط کرده است.”

دیدگاهتان را بنویسید