پ ن؛ مردم دارن از قطع شدن گاز توی خونه هاشون یخ میزنن توی ایران ، بسیجی ها روی دیوارها فحش می نویسن

دیدگاهتان را بنویسید