هنرمندان و ورزشکاران زیر بار تحمیل نمی‌روند/ باید فضا برای تفریح مردم باز شود/ دو تا سریال نداریم که مردم را میخ کوب کند‌/ هنرمندان می گفتند ۸ سال است پایمان را در وزارت ارشاد نگذاشتیم.

علی جنتی، وزیر ارشاد دولت دوازدهم، درباره تحولات اخیر در کشور گفت:
🔹 برخورد سیاسی با هنرمندان نادرست است.

🔹هنرمندان به عنوان روشنفکرانی که خدا به هر کدام از آنها استعداد خاصی داده و این استعداد را پرورش دادند به فرد مورد علاقه مردم و جامعه تبدیل شدند و در هر صورت دارای محبوبیت مردمی هستند.

🔹در همه جوامع دنیا به هنرمندان خود، به عنوان قهرمانانی که نماد این کشور هستند نگاه می‌کنند و برای آنها احترام قائل هستند.

🔹 البته در برخی زمان‌ها در کشور ما هم وضعیت به همین صورت بوده به این معنی که در آن وقت هنرمندان مورد تکریم و احترام بودند اما در برخی مقاطع مثل امروز برخوردهای دیگری با آنها می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید