🔹️نفت ما در توئیتی نوشت :
خداوند را شاکریم بعد از سکته ای که جواد اوجی زد، عمر دوباره ای به وزیر نفت داد تا وی شاهد زمستان سخت اروپا باشد!

“آنان که باد می کارند؛ طوفان درو خواهند ‌کرد”!!!

دیدگاهتان را بنویسید