“واژه تروریست‌ هم ‌برای این فرقه تبهکار واژه کوچکیست؛
تروریست کارش با کشتن تموم میشه،
جنازه ‌نمی‌دزده..
خانواده‌ها رو عذاب نمیده..
با مراسم برای کشته شده کاری نداره…
واژه‌ها و ‌کلمه‌ها هم در برابر جنایات این جانیان کم آوردند و نمی‌توانند توصیف‌شان کنند.”

دیدگاهتان را بنویسید