مرگ بر سپاهی، مرگ بر بسیجی
مرگ بر مخبر

زاهدان، ۲۳ دی ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید