«اضطراب و استرسی بین مردم پیدا شده که همه از مشکلاتی است که در کشور به وجود آمده است.»

«مردم خواهان آزادی هستند. اگر هم انتقاد کنند برایشان تبعاتی دارد.»

«نه ائمه‌جمعه و خطبا می‌توانند مشکلات کشور و اعتراضات را با وعظ و تبیین حل کنند و نه با مداحان حل می‌شود. بلکه نیاز به مغزهای متفکر و صاحبان تجربه و افراد دلسوز است.»

دیدگاهتان را بنویسید