🔹 تنها ۳۸ درصد بنزین تولیدی در کشور استاندارد است
🔹 به خاطر تحریم و شرایط اقتصادی نتوانستیم کیفیت سوخت را ارتقا دهیم

دیدگاهتان را بنویسید