🔹‏با این هدررفت ناشی از سوء مدیریت و بی‌برنامگی می‌توان گاز مورد نیاز حداقل ۱۱ میلیون‌ ایرانی را (با در نظر گرفتن سرانه مصرف خانگی فعلی و نسبتا بالا) تامین کرد‌ و مشکل‌ ⁧ زمستان سخت⁩ نداشت!

دیدگاهتان را بنویسید