🔹شب گذشته علی رغم بارندگی و وقوع ناپایداری اما کاهش دما رخ داد و حتی شهر تهران نیز با دمای زیر صفر درجه سانتیگراد همراه بود و دمای ۱- درجه سانتیگراد را طی ساعات صبح به ثبت رساند.

🔹از امشب و علی الخصوص از بامداد جمعه شاهد افزایش قابل توجه گستردگی یخبندان و سرمای منطقه خواهیم بود و تمام نقاط منطقه یخبندان شدید خواهند داشت که احتمال وقوع سرمازدگی شدید را به همراه دارد.

🔹طی بامداد روز های جمعه ‌و شنبه که سردترین روزهای ماندگاری این یخبندان هستند، شاهد ثبت پایین ترین دمای کمینه دو سه سال اخیر در ایستگاه های هواشناسی منطقه خواهیم بود.

دیدگاهتان را بنویسید