🔹‏وزیر نفت: مردم لباس گرم بپوشند.

‏🔷چرا مردم باید حرف شما را گوش کنند؟ چگونه به خود حق می‌دهید که به مردم توصیه کنید؟ اول اعتماد ایجاد کنید بعد درخواست نمایید.

🔹بی‌اعتمادی عمومی مسأله ایران است و نه قطعی گاز

دیدگاهتان را بنویسید