رئیسی باز هم به جای «حرکت قطار پیشرفت» گفت «قطار حرکت پیشرفت»

‼️اوووووووف

دیدگاهتان را بنویسید