این عوضی تابستون میگفت هیزم جمع کنیم برای مردم اروپا که یخ نزنن!!

دیدگاهتان را بنویسید